Όροι και προϋποθέσεις – Ανδρικά και γυναικεία ρολόγια

Όροι και προϋποθέσεις

 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο έμπορος παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες και τους πελάτες μέσω του online καταστήματος POLITELIA.GR. Οι όροι αυτοί ισχύουν για όλους τους πελάτες. Κάνοντας κλικ στο  “Παραγγελία”  ο πελάτης συμφωνεί πλήρως, αποδέχεται και αναλαμβάνει τη δέσμευση να διατηρήσει αυτούς τους όρους.
 2. Η αναγνώριση του χρήστη/ πελάτη γίνεται μέσα από τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στα αρχεία του Politelia.gr
 3. Τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της politelia.gr δεν αποτελούν νομικά δεσμευτική προσφορά, αλλά είναι εκθεσιακό online προϊόν καταλόγου που εκθέτει  εμπορικά μια σειρά προϊόντων.
 4. Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί “Προσθήκη”, οι χρήστες συμφωνούν να αγοράσουν εμπορεύματα που βρίσκονται στο “Καλάθι Αγορών”. Η δράση αυτή είναι νομικά δεσμευτική. Ο πελάτης λαμβάνει μια επιβεβαίωση της παραγγελίας και θεωρείται ότι η σύμβαση έχει συναφθεί.
 5. Ο έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει επιβεβαιωμένες παραγγελίες εάν τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα. Σε περίπτωση έλλειψης  των αποθεμάτων των προϊόντων που ζητήθηκαν,  ο χρήστης/ πελάτης θα ενημερωθεί με μήνυμα από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου που έχει καταθέσει. Αν  η παραγγελία έχει πληρωθεί με τραπεζικό έμβασμα ή με paypal , ο πελάτης θα είναι σε θέση να επιλέξει μεταξύ της επιστροφής χρημάτων, άρνηση της παραγγελίας ή να αντικατασταθεί το  προϊόν με ένα καινούριο.
 6. Η εκ συμβάσεως γλώσσα είναι η ελληνική, και οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με ΦΠΑ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ / ΠΕΛΑΤΗ

1.Μετά την εγγραφή του ο πελάτης /χρήστης έχει την δυνατότητα να εξετάσει και να  παραγγείλει  προϊόντα από το ηλεκτρονικό κατάστημα POLITELIA.GR.

 1. Ο χρήστης / πελάτης έχει το δικαίωμα να γνωρίζει για την κατάσταση της παραγγελίας του.
 2. Ο χρήστης / πελάτης φέρει την πλήρη ευθύνη για την προστασία το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής τους και για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον ίδιο ή από τρίτο πρόσωπο, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Ο χρήστης / πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως τον έμπορο σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του.
 3. Ο χρήστης / πελάτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει την αξία της παραγγελίας , σύμφωνα με τη μέθοδο που αξιώνεται στη σελίδα της POLITELIA.GR.
 4. Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας ,ανεξάρτητα αν είναι πελάτης ή όχι του έμπορα ,υποχρεώνεται να τηρεί τους παρακάτω όρους:
 • Να μην παραβιάζει και να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών και τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και τις αναγνωρισμένες  διεθνείς πράξεις.
 • Να μην επηρεάζει την εντιμότητα των άλλων και να μην απαιτεί με βία την αλλαγή της συνταγματικής τάξης, ή την υποκίνηση της φυλετικής, εθνικής, εθνοτικής ή θρησκευτικής έχθρας.
 • Να μην παραβιάζει ξένα προσωπικά ή περιουσιακά στοιχεία , απόλυτα ή σχετικά δικαιωμάτα και συμφέροντα, όπως η ιδιοκτησία, η πνευματική ιδιοκτησία, κλπ.
 • Να τηρεί την ελληνική νομοθεσία, τους ισχύοντες διεθνείς νόμους, τους κανόνες της ηθικής και της ευπρέπειας όταν χρησιμοποιεί υπηρεσίες που παρέχονται από την POLITELIA.GR.
 • Να ενημερώνει αμέσως τον έμπορα για κάθε περίπτωση παραβίασης της χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται.
 • Να μη φορτώνει, αποστέλλει και μεταδίδει ιούς. Να μη διαδίδει, να μη χρησιμοποιεί και να μη δημοσιοποιεί το λογισμικό τρίτων κατασκευαστών, προγράμματα υπολογιστών, αρχεία, εφαρμογές ή υλικό που περιέχει άλλους ιούς υπολογιστών, μη  εγκεκριμένα συστήματα  απομακρυσμένου ελέγχου (“Trojan horse “), κωδικούς υπολογιστών ή υλικά σχεδιασμένα για να παρεμβάλλουν, να παραβιάζουν ή να περιορίζουν την κανονική λειτουργία του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τον εξοπλισμό( σκληρό δίσκο) ή τις τηλεπικοινωνίες με σκοπό την παράνομη διείσδυση ή την πρόσβαση σε ξένες πηγές ή λογισμικό.
 • Να μην εκτελεί κακόβουλες ενέργειες.
 • Να αποζημιώσει τον έμπορα και κάθε τρίτο για ζημιές και διαφυγόντα κέρδη, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων. Επίσης επιβαρύνεται τον νομικών εξόδων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των απαιτήσεων ή / και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν σε τρίτους σε σχέση με τις ιστοσελίδες, υπερσυνδέσμους, υλικά ή πληροφορίες που ο χρήστης έχει χρησιμοποιήσει, τοποθετήσει  στο διακομιστή, έστειλε, διέδωσε ή διέθεσε σε τρίτους οσα διατίθενται από POLITELIA.GR.
 1. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να δηλώσει έγκυρο τηλέφωνο, διεύθυνση αποστολής και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να καταβάλλει την τιμή του εμπορεύματος, τα έξοδα παράδοσης, όταν το ίδιο δεν είναι δωρεάν, να παρέχει πρόσβαση και  να παραλάβει  τα εμπορεύματα. Σε περίπτωση που αναφέρεται ρητά ότι η παράδοση είναι δωρεάν, θεωρείται ότι είναι επικερδής.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ

 1. Ο έμπορος δεν υποχρεούται να ελέγχει τον τρόπο που οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται. Ο έμπορος έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να κρατήσει  πληροφορίες που βρίσκονται στο διακομιστή  του POLITELIA.GR.
 2. Ο έμπορος μπορεί, ανά πάσα στιγμή, χωρίς να ενημερώσει τον χρήστη / πελάτη όταν αυτός χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες κατά παράβαση των όρων αυτών και κατά την κρίση του εμπόρου να διακόψει ή να αλλάξει τις υπηρεσίες που παρέχει σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας. Ο έμπορος δεν είναι υπεύθυνος για τους χρήστες και τρίτους για ζημιές και διαφυγόντα κέρδη που προκύπτουν λόγω του τερματισμού, αναστολή, την τροποποίηση ή τον περιορισμό των υπηρεσιών, διαγραφή,  απώλεια, ανακρίβεια ή ατέλεια των μηνυμάτων, τα υλικά ή μεταδιδόμενες πληροφορίες  που χρησιμοποιούνται , που καταγράφονται ή διατέθηκαν από Politelia.gr.
 3. Ο έμπορος μετά την παραλαβή της πληρωμής πρέπει να αποστείλει στον χρήστη / πελάτη το δηλωμένο εμπόρευμα, να το παραδώσει στην ώρα του, να ελέγξει  την  τεχνική αξιοπιστία κάθε αντικειμένου πριν από την αποστολή (αν είναι δυνατόν).
 4. Ο έμπορος δεν είναι υπεύθυνος για ζημιές που προκλήθηκαν στο λογισμικό, σκληρό δίσκο, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ή απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από πηγές αναζήτησης, φορτωμένα ή χρησιμοποιημένα με οποιονδήποτε τρόπο από τις υπηρεσίες που παρέχονται. Συμβουλές, διαβουλεύσεις ή βοήθεια που παρέχεται από τους εμπειρογνώμονες και τους υπαλλήλους του έμπορα σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών από τους χρήστες δεν πρέπει να δημιουργεί οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για τον έμπορα.
 5. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για ψευδείς  πληροφορίες  για το προϊόν από του κατασκευαστή.
 6. Ο έμπορος έχει το δικαίωμα να συλλέγει και να χρησιμοποιεί πληροφορίες  που αφορούν τους χρήστες /πελάτες του, ανεξάρτητα αν είναι  εγγεγραμμένοι.
 7. Πληροφορίες σχετικά με το προηγούμενο άρθρο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον έμπορο, εκτός εάν ρητή απόρριψη του χρήστη αποστέλλεται στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: office@politelia.gr. Ο έμπορος συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει.  Όλοι  οι σκοποί για τους οποίους θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες ο έμπορος  θα είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τις ισχύουσες διεθνείς πράξεις και με τους ηθικούς νόμους που διέπουν το internet.
 8. Ο έμπορος δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις που υπέχει από την παρούσα σύμβαση υπό συνθήκες που ο ίδιος  δεν έχει προβλέψει και δεν ήταν υποχρεωμένος  να παράσχει – περιπτώσεις των τυχαίων γεγονότων, τα προβλήματα στο παγκόσμιο δίκτυο του Διαδικτύου και διατάξεις των υπηρεσιών πέραν του ελέγχου του εμπόρου.

ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα περιλαμβάνουν τη συσκευασία και τα ναυτιλιακά. Αν τα προϊόντα αποστέλλονται εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο χρήστης /πελάτης πρέπει να πληρώσει όλα τα τελωνειακά τέλη που σχετίζονται με τις εξαγωγές και τα ναυτιλιακά.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Γενικοί όροι μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από τον επιχειρηματία, ο οποίος έχει το δικαίωμα να αλλάξει τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών και αυτών των όρων και σύμφωνα με τις αλλαγές στη νομοθεσία. Ο έμπορος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον χρήστη για τις αλλαγές στους  Γενικούς όρους σε  εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα του.

     ΟΡΟΛΟΓΙΑ

 1. Χρήστης /πελάτης νοείται κάθε πρόσωπο που έχει επισκεφθεί την ιστοσελίδα  POLITELIA.GR  στον υπολογιστή του.
 2. “Παραγγελία” σημαίνει επιλεγμένο προϊόν και όλα τα άλλα που σχετίζονται με το τρόπο παράδοσης και πληρωμής των προϊόντων από τον πελάτη / χρήστη.
 3. Το διαδικτυακό κατάστημα POLITELIA.GR ανήκει στον έμπορο.
 4. Όλες οι διαφορές μεταξύ των διαδίκων θα πρέπει να επιλύονται σε πνεύμα κατανόησης και καλής θέλησης. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, όλες οι εκκρεμείς διαφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών που προκύπτουν από ή σχετικά με την ερμηνεία, ακυρότητας, τις επιδόσεις ή η λήξη της, καθώς και των διαφορών σχετικά με την κάλυψη των κενών στη σύμβαση ή την προσαρμογή του στις νέες συνθήκες, θα πρέπει να επιλυθούν από αρμόδιο δικαστήριο της Εγγραφής της επιχείρησης του εμπόρου, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.