Προστασία των προσωπικών δεδομένων – Ανδρικά και γυναικεία ρολόγια


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από  την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα POLITELIA.GR θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των πελατών για:

-Λήψη και εκτέλεση παραγγελιών

-Παρέχοντας πληροφορίες σε μορφή ενός ενημερωτικού δελτίου

-Σε περίπτωση προβλημάτων που αφορούν την παραγγελία

Ο έμπορος εγγυάται στους πελάτες του  την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων. Τα τελευταία δεν θα χρησιμοποιούνται ή γνωστοποιούνται σε τρίτους  ή για άλλους  σκοπούς.

Ο έμπορος  προστατεύει τα  προσωπικά  δεδομένα των πελατών που έχουν γίνει γνωστά κατά τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου για την υποβολή αίτησης  αγοράς, αυτή η υποχρέωση παύει εάν ο πελάτης έχει δώσει ψευδή στοιχεία. Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και  τις διατάξεις των παρόντων όρων, ο έμπορος μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη αποκλειστικά για τον σκοπό που αναφέρονται στη σύμβαση. Εάν τα δεδομένα χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό αυτό θα γίνει σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία , τις εφαρμοζόμενες διεθνείς πράξεις, την ηθική του διαδικτύου και τους κανόνες  ηθικής και ευπρέπειας.

Εάν τα δεδομένα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς δε θα αποκαλύψει οικειοθελώς καμιά προσωπική πληροφορία όταν αυτό ζητείται από τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου ή τρίτους. Θα αποκαλύψει δεδομένα μόνο κατόπιν έγκυρης σχετικής εντολής από το δικαστήριο ή από τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου.

Πελάτης  που έχει εγγραφεί στο newsletter μας, μπορεί να διαγραφεί  οποιαδήποτε στιγμή.

Ο λογαριασμός χρήστη του πελάτη μπορεί να διαγραφεί από το POLITELIIA.GR βάση δεδομένων, μαζί με τα διαθέσιμα  στοιχεία του (δεν περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με τις παραγγελίες), ανά πάσα στιγμή, αν επιθυμεί ο χρήστης. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα, ο πελάτης υποχρεούται να συμπληρώσει τη φόρμα επανεγγραφής.

Τα προσωπικά δεδομένα που αυτή η ιστοσελίδα  συλλέγει για να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση είναι τα εξής:

Προσωπικές πληροφορίες

Όνομα

Ακριβής διεύθυνση παραλαβής

Τηλέφωνο

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Πληροφορίες για εταιρείες:

Επωνυμία εταιρείας

Στοιχεία εταιρείας

Ακριβής διεύθυνση παραλαβής

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες  ώστε να μπορούμε να σας παραδώσουμε τα προϊόντα στην επιθυμητή διεύθυνση. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τηλέφωνο για να επιβεβαιωθεί  παραγγελία σας και να σας ενημερώσουμε  για τυχόν αλλαγές  ή προβλήματα που αφορούν την  παράδοση.  Αυτές οι πληροφορίες έχουν χαρακτηριστεί ως προσωπικές  και διατηρούνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας. Εάν επιλέξετε να μην δημοσιεύονται  προσωπικές πληροφορίες, δεν θα είστε σε θέση να επωφεληθείτε  από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.